• כל החדשות מגובות בלינקים מהיכן נלקח המידע
  • מסודרים מהחדש לישן עם תאריכים.